Zagrodnik

 

21 maja 2018, 05:22

Partner

Logowanie

Reklama
Materiał siewny – wnioski do 15 lutego

warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /includes/theme.inc on line 170.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 15 lutego 208 roku upływa termin składnia wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Do dnia 28 stycznia 2008 roku Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego przyjęły 5 600 wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Najwięcej wniosków złożono w województwie wielkopolskim (1 145), kujawsko-pomorskim (930) i dolnośląskim (816); najmniej wniosków wpłynęło do Oddziałów Terenowych ARR w województwach: małopolskim (36), podkarpackim (62) i śląskim (68). Do chwili obecnej Agencja Rynku Rolnego wydała 3 200 decyzji o wypłacie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Duże zainteresowanie mechanizmem dopłat do materiału siewnego wśród rolników pozwala prognozować, że tegoroczne plony w Polsce będą lepsze niż w poprzednim roku, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym.

INFORMACJE DODATKOWE
Stawki dopłat
Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:
1)100 zł – w przypadku zbóż;
2)    160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
3)    500 zł – w przypadku ziemniaków.

Gatunki roślin, do których przysługuje dopłata
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1.w przypadku zbóż:

 • pszenica zwyczajna,
 • żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
 • jęczmień,
 • pszenżyto,
 • owies;
 • mieszanki zbóż objętych dopłatami;

2.w przypadku roślin strączkowych:

 • łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
 • groch siewny,
 • bobik,
 • wyka siewna;

3.ziemniak.

Minimalne ilości materiału siewnego na 1ha
Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

 • 140 kg – w przypadku mieszanek zbóż objętych dopłatami;
 • 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
 • 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego
 • 80 kg – w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego;
 • 130 kg – w przypadku jęczmienia;
 • 150 kg – w przypadku pszenżyta;
 • 150 kg – w przypadku owsa;
 • 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
 • 200 kg – w przypadku grochu siewnego;
 • 80 kg – w przypadku wyki siewnej;
 • 270 kg – w przypadku bobiku;
 • 2500 kg – w przypadku ziemniaka.

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, składa się:
1.dla materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, w okresie:
a)od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego – w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego, albo
b)od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca – w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego;

2.w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca – w przypadku materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużytego do siewu lub sadzenia w roku złożenia wniosku, który został:
a)zakupiony w okresie od dnia 1 września roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 31 maja roku złożenia wniosku lub
b)wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja roku złożenia wniosku.

Dopłatę, o której mowa, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego, podany we wniosku o wpis do centralnego rejestru przedsiębiorców.
Warunki udzielania dopłat, formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

arr.gov.pl

 

Partnerzy